Flått-jegeren

Her sitter biolog Sigurd Aartun (81) i sin egen kjeller og analyserer blodprøver fra uforklarlig syke nordmenn. Han hevder 80 prosent av prøvene gir utslag på flåttsykdom.

BITTER: Inger Synnøve Jordal (53) fra Haugesund er ikke i tvil om at det er borrelia som gitt henne kroniske smerter i 34 år. Nå har hun saksøkt staten for å ha ignorert sykdommen hennes. Foto: Haakon Nordvik

Borrelia er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og Europa. Ifølge Sørlandet sykehus ble minst 40 000 personer i Norden i fjor syke etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet er det i samme periode kun registrert 247 tilfeller av borrelia i Norge.

Avdelingsdirektør og overlege Ingeborg Aaberge ved Folkehelseinstituttet mener de innrapporterte tilfellene av borrelia gir et riktig inntrykk av utbredelsen og er skeptisk til udokumenterte analysemetoder.

- Økende problem

– Det er ingen tvil om at sykdommene som smitter ved flåttbitt er et økende problem, og at borrelia er en vanskelig sykdom å diagnostisere. Jeg vil generelt advare mot å ha tiltro til studier som ved hjelp av tester på en liten pasientgruppe mener å kunne dokumentere sykdommen, sier hun.

Sigurd Aartun, som er utdannet biologilærer, har de siste syv årene drevet med blodanalyser på heltid. Nesten daglig henter han blodprøver i postkassen, tilsendt fra nordmenn som mistenker at de er syke av borrelia.

Han anslår at rundt 80 prosent av dem som kontakter ham har borreliose.

En av dem som har oppsøkt Aartun er Inger Synnøve Jordal (53). Hun ble bitt av flått i 1978, og ble på grunn av kroniske smerter uføretrygdet som 34-åring.

– Jeg fikk tips om å kontakte Aartun av en venninne, noe jeg gjorde høsten 2011. Etter at han påviste borreliosebakterier i blodet mitt, skaffet jeg meg selv penicillin fra Danmark. Så frisk som jeg er nå har jeg ikke vært på 34 år, sier hun.

Jordal har nå saksøkt staten fordi hun mener de ikke har utført de nødvendige testene for å slå fast flåttsykdommen hennes.

- Bittert

– Det var først i sommer jeg innså at plagene mine kunne skyldes borrelia. Det er bittert å tenke på hvor annerledes livet mitt hadde blitt om sykdommen hadde blitt slått fast tidligere, forteller hun.

Ifølge Aaberge har ikke Norge noe strengere krav til dokumentering av flåttsykdom enn andre land.

– Forskningen og kunnskapen i Norge har økt, og vi knytter stadig tettere bånd til internasjonale klinikker og laboratorier. Det viktigste er at de riktige testene blir tatt, og at det er riktig prøvemateriale som ligger til grunn for testingen, sier hun.

– Det er tusener på tusener av nordmenn som er syke av borrelia uten å vite det. Mørketallene er enorme. Det offentlige helsevesenet tar ikke sykdommen på alvor, sier Sigurd Aartun til VG.

Forrige sak: Tror Sigrid kan være i nabolaget

Neste sak: Endelig er mysteriepakken avslørt