Skjuler sin identitet

Stadig flere norske jøder velger nå å skjule sin jødiske identitet slik mange gjorde det under andre verdenskrig – og reddet livet.

De antisemittiske strømningene i samfunnet er nå så sterke at mange norske jøder velger å skjule sin identitet.

Under andre verdenskrig var eneste muligheten for å unnslippe Hitlers konsentrasjonsleire nettopp fornektelse av jødisk opphav.

Med tanke på at 90 prosent av den norske jødiske befolkningen er direkte berørt av Holocaust, er det urovekkende at flere av dem føler behov for å skjule at de er jøder.

Så kom Hitler

For en tid tilbake underviste jeg en førsteklasse på videregående om Holocaust. Jeg fortalte om de to jødiske brødrene Georg og Leiser Landau fra Bodø som overlevde gjennom å bytte etternavn før NS-vedtaket kom for å registrere alle norske jøder med en J i passene deres.

Da timen var ferdig, satt jeg igjen med en følelse av at jeg hadde presentert et historisk tema i klassisk fortellerstil: Alt var bra – så kom Hitler – og nå er heldigvis alt godt igjen.

Men slik er det ikke. I mitt arbeid med lokal krigshistorie har jeg kommet i kontakt med flere personer som har jødiske foreldre som overlevde krigen. Gjennomgangstonen er den samme. De har tidligere til og med publisert historiene, de har snakket åpent om sitt jødiske opphav for et par tiår tilbake.

Men i dag vil de ikke stå fram på grunn av det de opplever som en økende norsk antisemittisme.

Det koster for mye fordi de da må ta ansvaret for alt staten Israel foretar seg. De kjenner koblingen mellom antisionisme og antisemittisme på kroppen.

Quislings underskrift

Disse samtalene minnet meg usmakelig mye om hvordan Georg og Leiser måtte takle sin tids antisemittisme; de het ikke lenger Landau, men Lande, og fikk dermed tilbake retten til å leve som nordmann i Norge. Et annet eksempel er brødrene Abram og Benno Ramson. Benno døde i Auschwitz mens broren Abram fikk Quislings underskrift på at han ikke var jøde.

De blå øynene, det lyse håret, hans norske kone, konverteringen til kristendommen og hans venn høyt oppe i NS-systemet bidro til at denne dekkoperasjonen kunne gjennomføres.

Han var sønn til forstanderen for Det mosaiske trossamfunn i Oslo, og slet resten av livet med at han måtte skrive under på at han ikke skulle motarbeide regimet som utryddet og forfulgte hans jødiske slekt og venner. Jeg har i mitt arbeid med krigsårene i Bodø kommet over flere lignende skjebner.

En polsk jøde i Lofoten nektet sitt opphav, og siden slekten hadde emigrert, fant ikke tyskerne papirer i arkivet i Warszawa som kunne bekrefte at han var jøde.

Mannen levde side om side med tyskere, NS-folk og den norske lokalbefolkningen resten av krigen, etter å ha blitt løslatt.

Et tankekors

Å måtte skjule noe man er født til, er noe av det mest krenkende for et menneske. At problematikken er aktuell fremdeles, er et tankekors.

Holocaust utspant seg her, nært der vi bor, med dem som bodde i nabolaget. Antisemittismen florerer heller ikke i dag bare i perifere fascistiske grupper.

53 prosent av ungdomsskoleelever i Oslo oppgir at de har hørt ordet «jøde» bli brukt som skjellsord. 33 prosent av de jødiske elevene opplever negative tilbakemeldinger knyttet til sin religion 2–3 ganger i måneden mens 5 prosent av de muslimske elevene opplever det samme.

Jødiske institusjoner og den jødiske befolkningen trenger ekstra sikkerhetstiltak.

For en tid tilbake kom jeg over en webside i regi av åtte opplæringskontor i Nordland som skal rekruttere ungdomsskoleelever til yrkesfag på videregående. Her var det et oppslag med komiker Stig Frode Henriksen som lærte elevene å lage «Jøde-smoothie.» «La ikke navnet på smoothien ødelegge appetitten! Det kan ingrediensene gjøre,» skrev nettredaksjonen. I løpet av nærmere ett år var det ingen som hadde reagert på oppslaget, i beste fall på grunn av historieløshet.

Nylig brukte ungdomsskoleelever i en av Bodø-skolene PSM-timen sin til å tegne karikaturer av jøder med røde øyne, horn, monobryn og inskripsjonen «beerhoe.» Assistenten lo med.

Med tanke på at 90 prosent av jødene i Norge er direkte berørt av Holocaust, er humoren på deres bekostning vanskelig å bagatellisere.

Antisemittismen lever i beste velgående iblant oss selv om den i dag har tatt nye former.

De dilemmaer jøder – og andre minoriteter – står overfor i møte med en norsk majoritet, angår oss alle. At mange i dag velger å skjule at de er jødisk, sier noe om samfunnet de lever i og hvilken takhøyde det er for annerledesheten iblant oss. For noen uker tilbake fikk jeg et brev fra en jødisk mann til mitt kontor med en tidligere publisert historie han selv hadde skrevet på 80-tallet om farens fornektelse av sin jødiske identitet under krigen.

«Linda, du bør ikke la denne komme på vandring. Det er økende antisemittisme», sto det på en lapp som var heftet på publikasjonen.

Som eksempler på hvor langt antisemittismen kan gå, er fortellingene om jødene som måtte bytte identitet under krigen for å overleve, svært illustrerende. De bør dessverre formidles til nye generasjoner uten å fremstille historien om den norske antisemittismen som et avsluttet kapittel.

Forrige sak: Olufsen: I reklamens makt

Neste sak: Hunde-kastrering kan gi uønsket virkning