I kamp for Norge

– Nå er jeg etterlatt bak fiendens linjer, sier en afghansk tolk til VG. Han er en av mange afghanere som har gjort tjeneste for norske styrker i Faryab-provinsen.

De norske soldatene forlot området i fjor høst. Tilbake sitter tolker og andre lokalt ansatte. Mange av dem har jobbet for de norske styrkene i årevis. De frykter hevn fra Taliban og andre som har kjempet mot norsk tilstedeværelse i Faryab.

Allerede tidlig i fjor sommer søkte mange av de lokalt ansatte afghanerne om asyl i Norge. I august i fjor var to saksbehandlere fra UDI på besøk i den norske militærleiren for å intervjue de afghanske asylsøkerne. Fire av tolkene fikk asyl rett før jul. Men så stanset det helt opp. Vi har ikke fått noen fullgod forklaring på hvor i det norske byråkratiet sakene har stanset. Uansett er det helt uholdbart at byråkratisk sommel skal sette liv i fare blant dem som har gjort en innsats for de norske styrkene i Afghanistan.

Asylsøkere som har arbeidet for Norge i Afghanistan må vurderes individuelt, på samme måte som andre asylsøkere. Hver og en av dem må ha et dokumentert beskyttelsesbehov for å få opphold. Det er grunn til å anta at de det er her er snakk om, har slike individuelle beskyttelsesbehov. Problemet er saksbehandlingstiden. Disse asylsøknadene skulle ha vært ferdig behandlet for lenge siden.

Mange av de lokalt ansatte afghanerne har utført svært krevende arbeid for Forsvaret, arbeid som har vært avgjørende for den norske innsatsen. De har vært tolker, kjentmenn, og kontaktpersoner mellom lokalbefolkningen og de norske styrkene. VG har avslørt at tolkene også har vært i væpnet kamp sammen med norske soldater.

Det sier seg selv at mange av disse afghanerne og deres nærmeste er utsatt i sine nærmiljøer, nettopp fordi de har jobbet for Norge. Nå må forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presse på for å løse denne ulykkelige situasjonen. Både fordi vi skylder våre afghanske hjelpere å ta vare på dem. Og fordi vi ikke kan leve med at vi etterlater dem som hjelper oss, bak fiendens linjer.

Forrige sak: Slik vil Høyre kvele formuesskatten

Neste sak: Kvistad: Når paven tar sluttpakke