Dronedebatt uten fakta

Venstresidens kritikk av den amerikanske dronekrigen i Pakistan er emosjonell, ensidig og i liten grad faktabasert. Påstandene om store sivile tap er ikke sjekket mot fakta, skriver Farhat Taj, Ph.d. ved institutt for offentlig rett UiO.

Det foregår en høylytt debatt om de amerikanske droneangrepene mot Al-Qaidas og Talibans stillinger i Pakistans stammeområder langs grensen til Afghanistan. Debatten krever øyeblikkelig stans i droneangrepene i stammeområdene og et internasjonalt lovverk for bruk av droner.

I debatten hevdes det at amerikanske droneangrep i Pakistan fører til store sivile tap og krenker Pakistans suverenitet og internasjonal lov.

Hele dronedebatten er snever, ensidig og villedende.

Kontrollerer

Ingen uavhengige granskere har adgang til området. Den pakistanske hæren kontroller adgangen til alle dem som hevder at de rapporterer fra området. Massemediene og akademiske kretser baserer seg ukritisk på reportasjer i pakistanske medier, som også kontrolleres av hæren.

Til sammen forsterker de versjonen og argumentene fremsatt av pakistanske militære kilder og Taliban/Al-Qaida-aktivister i stammeområdene.

Sistnevnte handler på vegne av den pakistanske hæren som påtvinger stammeområdene en kontrollert vold for å dekke over jihad-fremstøtene til Pakistans militære ledelse.

Kravet om lovregulering av droner er legitimt og må drøftes på grunnlag av sin egenverdi. Dessverre fremmer dronedebatten dette kravet ut fra feilaktig informasjon om de pakistanske stammeområdene.

Sperrer området

Påstandene om store sivile tap er ikke sjekket mot fakta. Selv ikke folk som lever der droneangrep har skjedd, kjenner til nøyaktig hvem og hvor mange som er blitt drept i droneangrepene. Det skyldes at aktivistene sperrer av området etter angrep, og nekter alle, også lokale sivile, adgang til de døde.

Aktivistene henter ut likene selv, begraver de døde og erklærer så at alle var uskyldige sivile. Dette forklarer hvorfor alle overslag om sivile tap er ukontrollerte påstander.

I motsetning til den pakistanske hærens tilfeldige bombing, er droneangrep presise og rettet mot en bygning, til og med ett rom i en bygning, der aktivister oppholder seg. Dronene slår også nøyaktig til mot aktivistenes kjøretøyer mens de forflytter seg. Pakistans bombing har fått millioner til å flykte i stammeområdene, men har ikke klart å drepe en eneste lokal kommandant i Taliban eller Al-Qaida. Dronene har ikke drevet på flukt en eneste person fra noen landsby i området, men har fjernet en rekke ledende terrorister.

Grusomheter

Pashtoenes stammeområder holdes i sin helhet som gisler av Taliban og utsettes daglig for de verste brudd på menneskerettighetene. Pakistans militære ledere har fremmet oppfatningen om at Taliban har folkelig støtte i stammeområdene. Massemediene og akademiske kretser har ukritisk tatt til seg den oppfatningen.

Dronedebatten tier om Talibans og den pakistanske hærens grusomheter mot lokalbefolkningen.

For dem som driver lobbyvirksomhet for å stanse droneangrepene, virker det som om brudd på menneskerettighetene skjer bare når de begås av USA. Menneskerettighetsbrudd begått av Taliban og den pakistanske hæren teller ikke.

Sviktet av staten

Folk i stammeområdene støtter droneangrep. For dem står ikke valget mellom fred og vold. De er sviktet av den pakistanske staten og tvunget til å velge mellom tre typer vold. Volden fra den pakistanske hæren forvandler hele samfunn til flyktninger, døde og skadede.

Talibans leddere hugger hodet av folk for de minste brudd på en fremmed sosiokulturell orden som Taliban har påtvunget hele samfunnet.

Vold i form av amerikanske droneangrep dreper med presisjon terroristene som har tatt livet tusenvis av uskyldige kvinner og barn i lokalområdet. De foretrekker den siste typen vold.

Suverenitet

Dronedebatten snakker høyt om at amerikanske droner krenker Pakistans suverenitet i eget luftrom. Uten grunn fortier debatten bruddene på Pakistans suverenitet på bakken. Utenlandske islamister fra hele verden har etablert sitt islamistiske emirat i Pakistans stammeområder.

Er ikke dette en krenkelse av Pakistans suverenitet?

Fra sitt emirat går de til terrorangrep inn i Afghanistan. Slik angrep over grensen gjengjeldes med amerikanske droneangrep. Pakistan må få slutt på krenkelsen av sin suverenitet på bakken før landet kan kreve slutt på krenkelsen av suvereniteten i luftrommet.

Hele debatten er frakoblet realitetene på bakken i Pakistans stammeområder, slik dette beskrives i den nylige utgitte boken Venstresidens ekstremisme.

Forrige sak: Sorgenfri

Neste sak: Kulturkamp