Slaget om helsemonopolet

Neste år tillates «fri flyt av helsetjenester» over våre landegrenser. Selv om Solbergregjeringen ikke frykter massiv pasientflukt, vil frustrasjonen med lange helsekøer og feiloperasjoner snart kunne melde seg. Helsemonopolet har fått sitt første dødskyss.

Fra 2015 blir det fri konkurranse om pasientene i Europa – inkludert Norge. Helseminister Bent Høie er nødt til å implementere EUs pasientrettighetsdirektiv og la norske pasienter fritt få velge sykehus i hele Europa. EØS-avtalens overvåkningsorgan aksepterte ikke innsigelsene til den forrige regjeringen og truet de rødgrønne med å ta Norge inn for EFTA-domstolen.

Friere flyt

Ifølge Dagsavisen (15/9) sier Høie at den eneste forutsetning er at behandlingen også tilbys i Norge. EU-direktivet er nå sendt på høring og fri pasientflyt forventes innført fra nyttår.

Fritt behandlingsvalg over landegrensene etter EU-direktivet blir imidlertid langt friere enn Bent Høies eget forslag om «Fritt behandlingsvalg» her hjemme. Høie vil at offentlige sykehus skal godkjenne pasientenes henvisning til de nye private «fritt-behandlingsvalg-leverandørene» – som igjen skal styres av et meget byråkratisk regelverk og få dumpingpriser i forhold til anbudspriser.

Det mest oppsiktsvekkende etter regjeringsskiftet for ett år siden, er faktisk at den blåeste regjeringen Norge har hatt noen gang, ikke har gått i bresjen for å reformere helsevesenet gjennom en liberalisering eller oppmykning av helsemonopolet. Det eneste Høyres helseminister har gjort så langt, er å la helsebyråkatene få frie tøyler til å lage en byråkratisk helsekø-labyrint av Solbergregjeringens første helsereform.

Raser mot konkurranse

Norske sykehusleger raser – ikke uventet – mot den frie helsekonkurransen over landegrensene.

Hovedargumentet fra blant annet professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, er at denne såkalte «helseturismen» vil føre til mer resistente bakterier i Norge ved at antibiotika ikke virker dersom «bakterier får flyte fritt på kryss og tvers av landegrensene».

Til dette svarer statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Breie Karlsen, at vi er en del av en global verden og at vi ikke løser problemet med antibiotikaresistente bakterier ved å forby norske pasienter behandling i utlandet.

Motstanden mot EØS-direktivet fra norske sykehusleger, er imidlertid trolig mer basert på frykt for egne arbeidsplasser og konkurranse enn angst for bakterier.

Men tiden er i ferd med å renne ut for disse «museumsvokterne» av et helsemonopol som ikke har klart å imøtekomme pasientenes behov for moderne og effektive spesialisthelsetjenester.

Farvel monopol

Hverken sykehusleger eller politikere kan lenger lukke øynene for at det gamle helsemonopolets tid er forbi. I 40 år har vi hørt motstanderne mot «fritt valg» spå utarming av statlige tjenester, lavere kvalitet, dårligere tilbud i distriktene og uhumskheter fra utlandet, mens både tele-, fly- og kringkastingsmonopolene har falt et etter et til innbyggernes gunst.

Vi har sågar fått «Post i butikken» til glede for mange.

UENIG: Statssekretær Cecilie Breie Karlsen mener at vi er en del av en global verden og at vi ikke løser problemet med antibiotikaresistente bakterier ved å forby norske pasienter behandling i utlandet. Foto: Ingunn Saltbones.

Ikke politikerne

Men alt dette er en helt naturlig utvikling drevet frem av teknologiske fremskritt – ikke av norske politikere. De har bare motstrebende fulgt med på utviklingen. Også Ap og SV har lært seg å leve med «Post i butikken». Nå bør de også akseptere «Helse i butikken» før det tvinger seg frem gjennom ekstern konkurranse.

For nå står slaget om det siste store norske statsmonopolet, helsevesenet. Med åpne helsegrenser i Europa, er det helt avgjørende at norske politikere gjør en felles innsats for innenlands helsekonkurranse.

Hvis Solbergregjeringen lar motstanderne av et åpent helsemarked vinne slaget om helsemonopolet, taper både norske pasienter og vår samfunnsutvikling. Da blir helsevesenet en vekstsektor i andre land enn Norge.

Fri flyt innenlands?

Helse og omsorgsdepartementet frykter ikke at det nye pasientdirektivet i EU vil åpne for en strøm av norske pasienter til utenlandske sykehus. Men mens andre land vil benytte den åpne konkurransesituasjonen til å tiltrekke seg «helseturister», vil land som lukker øynene for utviklingen raskt kunne sitte igjen med skjegget i postkassen.

Man bør derfor ikke dulle seg inn i en tankegang forfektet av overlege ved Oslo universitetssykehus, Dag Berild, om at alt blir så mye bedre ved norske offentlige sykehus bare man bruker flere penger til å oppgradere operasjonskapasiteten.

Helsevesenet står overfor langt alvorligere utfordringer som forvokste organisasjoner, ineffektiv bruk av ressurser, mangel på kostnadskontroll og for langsom innføringer av ny teknologi og nye behandlingsmetoder.

Problemet med dagens helsemonopol er at den sterkeste drivkraften for å fremme effektivitet og kvalitet – nemlig konkurranse om pasientene – er total mangelvare ved offentlige sykehus i Norge. Dette er en katastrofe i et grensefritt helsemarked i Europa.

Helseminister Bent Høies løfter om «nye ideer og nye løsninger» må snarest innrettes mot å oppfylle EUs konkurransekrav i helsesektoren også innenfor våre egne landegrenser.

I VG+ får du

  • Eksklusive artikkelserier | Fordypning i nyhetssaker | Tilgang til hele vårt dokumentarbibliotek
VG+ autofornyes og kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før perioden utløper.