Ny beltebruk-praksis etter VG-avsløring

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.

I et brev sendt til alle landets helseforetak kommer Helsedirektoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter - og hvordan dette skal kontrolleres.

Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinstans kraftig strammet opp:

«Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet.

- Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.

SENIORRÅDGIVER: Vårin Hellevik i Helsedirektoratet. Foto: Erlend Daae

- Lovverket har ikke endret seg på dette punktet. Hvorfor ser Helsedirektoratet det som nødvendig med en innstramming av Kontrollkommisjonenes tolkning av lovverket?

- Begrenset

- Vi ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner. Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.

I november uttalte Hellevik til VG at kontrollkommisjonens rolle «først og fremst en klageinstans». Men i brevet hun nå har vært med å sende ut, presiseres det at kontrollkommisjonene har et selvstendig ansvar for å undersøke hva som ligger bak når pasienter blir utsatt for mye tvang.

Etter VGs avsløringer i november 2016 mente helseminister Bent Høie at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen i psykiatrien - men at det også var nødvendig med strakstiltak.

Tirsdag denne uken var saken igjen oppe til debatt i Stortinget, etter at Venstre i fjor vår tok til orde for en gransking.

- Det har vært et krevende år for dem som jobber med de mest alvorlige feltene i norsk psykiatri. Først avdekket VG manglende rapportering av tvangsvedtak - og senere en delvis ulovlig og faglig omstridt tvangsbruk som går langt utover det sykehusene selv har rapportert. Saken har vært en vekker for ledere i helseregionene og at saken blir tatt på høyeste alvor, sa Høie i Stortinget tirsdag.

Skal gjennomgås

Venstres helsepolitiske talsmann Kjetil Kjenseth tok til orde for å endre kontrollkommisjonene:

- Vi kan ikke lenger holde oss med kontrollkommisjoner som er tuftet på 1800-tallets behov. Vi må omorganisere og utvikle de, sa Kjenseth.

Helsedepartementet har allerede varslet at kontrollkommisjonenes rolle blir en sentral del av arbeidet til Østenstad-utvalget, som skal vurdere all lovgivning rundt tvangsbruk i Norge.

- En gjennomgang av kontrollkommisjonene ligger på vårt bord. Det har vi aldri vært i tvil om, uttalte Bjørn Henning Østenstad til VG i desember.

Tvangsloggene

VG har det siste året avslørt massiv ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner.

VG avdekket at kontrollkommisjonene knapt hadde stilt spørsmål ved sykehusenes tvangsbruk, og at de i svært varierende grad gikk inn og vurdert om sykehusene hadde lov til å bruke tvang mot pasientene.

PS! VG har fått innsyn i over 2500 beslutninger om å beltelegge pasienter på 14 norske institusjoner. Over 640 av disse tilfellene er ulovlige eller sterkt problematiske, mener jurister

Forrige sak: Eirik Jensen søkte jobb i Kripos tre ganger

Neste sak: Se video fra trafikken!