Ny beltebruk-praksis etter VG-avsløring

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.

I et brev sendt til alle landets helseforetak kommer Helsedirektoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter - og hvordan dette skal kontrolleres.

Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinstans kraftig strammet opp:

«Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet.

- Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.

- Lovverket har ikke endret seg på dette punktet. Hvorfor ser Helsedirektoratet det som nødvendig med en innstramming av Kontrollkommisjonenes tolkning av lovverket?

- Vi ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner. Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.

I november uttalte Hellevik til VG at kontrollkommisjonens rolle «først og fremst en klageinstans». Men i brevet hun nå har vært med å sende ut, presiseres det at kontrollkommisjonene har et selvstendig ansvar for å undersøke hva som ligger bak når pasienter blir utsatt for mye tvang.

Etter VGs avsløringer i november 2016 mente helseminister Bent Høie at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen i psykiatrien - men at det også var nødvendig med strakstiltak.

Tirsdag denne uken var saken igjen oppe til debatt i Stortinget, etter at Venstre i fjor vår tok til orde for en gransking.

- Det har vært et krevende år for dem som jobber med de mest alvorlige feltene i norsk psykiatri. Først avdekket VG manglende rapportering av tvangsvedtak - og senere en delvis ulovlig og faglig omstridt tvangsbruk som går langt utover det sykehusene selv har rapportert. Saken har vært en vekker for ledere i helseregionene og at saken blir tatt på høyeste alvor, sa Høie i Stortinget tirsdag.

Er du allerede abonnent?

Alt dette får du i VG+

  • Det beste innholdet fra VG
  • Over 200 dyptgående reportasjer hver måned
  • I tillegg får du tilgang til kritikerroste dokumentarer
Abonnementene autofornyes og kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før perioden utløper.