Trump truer gjerrige NATO

NATO-HOVEDKVARTERET, BRUSSEL (VG) USAs nye forsvarsminister James Mattis kom til Europa med dulgte trusler om hva som vil skje hvis forsvarsbudsjettene i alliansen ikke øker. Det gjenstår å se om Europa lot seg skremme.

NATO sliter. Verden går så fort at det sendrektige politiske maskineriet som må til for at 28 land skal bli enige om noe, ikke alltid klarer å henge med. Og alliansen mangler penger.

NATO har alltid vært til for å beskytte oss mot krig, invasjon og klassiske militære angrep.

Men, frykten for det er fortsatt såpass lav at det er vanskelig, nærmest umulig, å bruke hundrevis av milliarder på å ruste opp for å unngå det. Spesielt i land som knapt har råd til å betale pensjoner, og som allerede har måttet kutte i velferdsstaten for å ikke gå under.

Selv om Putin har tatt Krim, og verden er mer spent enn den var for ti år siden, er sikkerhetspolitikk fortsatt et stykke ned på den politiske dagsorden i Europa. Flyktningkrise, EU-krise og Brexit, pengeproblemene i sør og de stadig mer potente angrepene mot det etablerte fra nye populistiske partier og bevegelser oppfattes om langt mer akutte trusler og utfordringer enn tredje verdenskrig.

For knappe tre år siden bestemte allikevel NATO-landene at man skulle bruke mer penger på forsvar. USA varslet at skjevheten i NATO, der de i praksis må betale for Europas sikkerhet, mens Europa selv ikke gidder, ikke kunne fortsette. Pengebruken skulle måles som prosent av BNP. Innen 2024 skulle alle land bruke minimum to prosent av BNP på forsvar.

Dette målet vil ikke bli nådd. Selv søkkrike Norge kommer neppe i nærheten av det. Skal et land som Tyskland nå det må de nesten doble forsvarsbudsjettet. Danmark, som er regnet som en av de mest USA-vennlige NATO-landene, bruker 1,17 prosent av sitt BNP på forsvar. Riktignok har budsjettene økt noe siden 2014, men langt fra det som skal til for å nå målet. Presset fra USA på Europa i denne saken har vært mest retorikk, og den har gjort lite inntrykk hos europeiske ledere.

Men nå er det Trump som leder USA, og det amerikanske presset er kraftigere. Forsvarsminister Mattis kom til NATO her i Brussel med en klar advarsel. Hvis ikke budsjettene øker raskt, så vil USA "moderere sin forpliktelse" til alliansen. I klartekst: Betal, ellers blir det konsekvenser. Det budskapet preget hele forsvarsministermøtet. Ettersom det var forsvarsministrene som var her, så likte de det. De ønsker selvfølgelig større budsjetter til sin sektor.

Spørsmålet er likevel om entusiasmen for mer forsvarspenger blir politisk virkelighet når ministrene kommer hjem. USA har blåst i budsjettbarten mange ganger, så mange at det ikke ser ut til å gjøre noe særlig inntrykk lenger. Det gjenstår å se om Trump kan endre på det.

Forrige sak: Følg regelen!

Neste sak: Kronikk: Venezuelas diktatur