Følg regelen!

Det er neppe tilfeldig at Regjeringen bare tre timer før sentralbanksjef Øystein Olsens årstale bekjentgjorde at den vil endre handlingsregelen. Mindre bruk av oljepenger var et hovedpremiss i Olsens tale.

Regjeringen vil stramme inn handlingsregelen fra fire til tre prosent av avkastningen av oljefondet. Det er betimelig nytt.

I VG i går refset Ap-leder Jonas Gahr Støre statsministeren for uansvarlighet i pengebruken og tapping av oljefondet. På vegne av Erna Solberg avviste helseminister Bent Høie (H) kritikken. Han hevdet at det var dagens regjering som fulgte intensjonen i handlingsregelen, i motsetning til forgjengernes planløse bruk av oljepenger.

I den grad sentralbanksjefens tale til Norges Banks representantskap i går kan kalles en fasit, lå Øystein Olsens budskap tettest opp til Støres virkelighetsbeskrivelse. Sentralbanksjefen trakk opp historiske linjer i sin analyse og sa rett ut: – Perioden med økt bruk av oljeinntekter bør nå være over.

Han viste til at drøyt en femdel av statens utgifter i år vil måtte dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond utland; oljefondet. Nivået på bruken av oljepenger er nå åtte prosent av vårt brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge. I fjor ble det for første gang tatt penger ut av fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet.

Den nåværende regjeringen har brukt uforsvarlig mye oljepenger for å kunne finansiere stadig større statsbudsjetter. Det er ikke bærekraftig. Aller minst når pengeflommen ut følges av skatte- og avgiftslettelser, som innebærer at enda mindre kommer inn.

Støre har vist til beregninger som antyder at oljefondet vil være tomt innen fire tiår dersom staten fortsetter å bruke penger slik Solberg-regjeringen til nå har gjort. Sentralbanksjefens fremskrivning er ikke så konkret, men Øystein Olsen advarte tydelig nok mot en situasjon hvor vi har et høyt nivå på bruken av oljeinntekter og fondet samtidig reduseres.

– Dersom statens øvrige inntekter også svikter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av oljefondet, lød sentralbanksjefens varsku.

Dette er egentlig helt elementært. Vi forutsetter at både sittende og neste finansminister følger Olsens formaning. Alltid. Uansett.

Forrige sak: Det viktigste valget

Neste sak: Trump truer gjerrige NATO