Her er punktene Skiforbundet har syndet mot

ULLEVAAL (VG) De gikk fri på medisinbruk og hvordan de setter diagnoser på utøverne, men Norges Skiforbund fikk flere kritiske pekefingre fra granskingsutvalget.

- Vi har avdekket noe uheldig praksis. På en rekke av disse praksisene er det gjort forbedringer, men for andre av disse er det tiltak skiforbundet bør ta tak i, sier granskingsutvalgets leder, Katharina Rise.

Her er noen av punktene granskingsutvalget kritiserer i sin rapport, og med kommentarer fra Norges Skiforbund:

1. Håndteringen av legemidler

«Uklare og dårlige rutiner knyttet til utlevering, oppbevaring og ajourføring av legemidler i medisinkofferter som må tas med på samlinger og konkurranser, og dokumentasjon på utlevering.»

- Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.

- Dette med lemfeldig håndtering av medisiner er enkeltstående tilfeller. Der har vi gjort tiltak ved at vi ønsker i større grad å ha med lege rundt omkring slik at det blir håndtert bra, sier langrennssjef Vidar Løfshus.

2. Mangel på elektronisk pasientjournalsystem

Utvalget bruker ordene «uheldig og uryddig» om journalføringen i Norges Skiforbund. Organisasjonen har ikke hatt et felles, elektronisk system for pasientjournaler til landslagsutøverne.

De påpeker at de ikke har avdekket at dette har fått uheldige konsekvenser for helsehjelp til enkelte utøvere, men at Norges Skiforbund løper en stor risiko ved ikke å ha et elektronisk system for dette.

Skiforbundet har tatt affære og vil innføre dette i løpet av 2017.

- Det har vært mange spørsmål som har gjort at prosessen har tatt unormalt lang tid, sier sjeflege i Norges Skiforbund, Petter Olberg, til VG.

3. Svak samhandling mellom Norges Skiforbund og Olympiatoppen/Norges idrettshøgskole

Utvalget mener det ikke er klare rutiner for hvordan landslagslegen i skiforbundet skal motta skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, etter at utøveren har gjennomgått tester og undersøkelser der.

- Det er uheldig at det har vært uklare rutiner og manglende etterlevelse av informasjonsutveksling. Fordi det øker risikoen for feilbehandling, sier Katharina Rise. Utvalget anbefaler Norges Skiforbund å rydde opp i dette.

4. Problematiske utøverkontrakter

Tidligere var landslagsutøverne i langrenn pliktig til å gjøre hva enn landslagslegen måtte komme med av råd.

- Vi mener det var problematisk. Ikke bare i sammenheng med utøvernes personlige ansvar, etter WADAs (Verdens Antidopingbyrå) regelverk, men også etter norsk helseregelverk, sier Katharina Rise.

- Vi mener forbundet bør ta en fornyet gjennomgang av kontraktene, fordi legemiddelopplysninger er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier Rise.

5. Manglende antidopingoppfølging

Antidoping-kurset «Ren Utøver» fikk stor oppmerksomhet under høringen til Therese Johaug forrige måned. Der kom det frem at flere landslagsutøvere ikke hadde gjennomført kurset. Det var de pliktet til å gjøre i utøverkontraktene fra 2014/2015-sesongen, og der sto det også at de måtte gjennom et foredrag eller et seminar om antidoping hvert år.

- Men vi har avdekket at det ikke har vært tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne i de tre sesongene de har hatt dette som kontraktforpliktelse, sier Katharina Rise.

Utvalget anbefaler Norges Skiforbund å heve kompetanse rundt antidopingarbeid og utarbeide en antidopingplan.

Granskingsutvalget

Disse har sett på medisinbruken i norsk langrenn:

Katharina Rise (leder): Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet).

Kjell Larsson: MD, professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska institutet.

Lars Pedersen: Dansk overlege, Ph.d. (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité.

Katja Mjøsund: Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering).

Reidun Førde: Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Forrige sak: Rot og rør i Røstes reir

Neste sak: Bli med på innsiden: Slik gjorde Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck det umulige mulig